Hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Hưởng ứng Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

 •   25/06/2019 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhân lên những “Tủ sách Bác Hồ”

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhân lên những “Tủ sách Bác Hồ”

 •   04/03/2018 05:42:31 AM
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
Trong chặng đường hoạt động cách mạng của mình, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc từng có thời gian dạy học tại trường Dục Thanh. Cùng với việc dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ, thầy giáo Nguyễn Tất Thành luôn khích lệ, động viên học sinh biết say mê đọc sách. Ngay từ những năm 1910, 1911, Người đã góp tiền xây dựng và vận động học sinh góp sách thêm cho thư viện. Có thể nói, bản thân Bác Hồ là hiện thân sinh động và cảm động về việc đọc và tự học. Ngọn lửa đam mê đọc và học ấy của Bác luôn luôn truyền lại cho thế hệ sau, đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Bởi vậy, Tủ sách Bác Hồ sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường.
PHONG TRÀO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG MẦM NON THANH CAO

PHONG TRÀO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG MẦM NON THANH CAO

 •   12/05/2017 11:51:10 PM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Mầm non Thanh Cao xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Minh triết của Hồ Chí Minh về giáo dục giá trị sống

Minh triết của Hồ Chí Minh về giáo dục giá trị sống

 •   13/02/2017 03:48:20 AM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
(GDTĐ) - Hiện nay, các nhà trường đang chú trọng việc dạy kỹ năng sống cho học sinh. Điều này là cần, song việc dạy này phải gắn với dạy “quan điểm sống”. Ai đó có kỹ năng sống khéo léo, thậm chí là “tháo vát” và hành động sống “sành điệu” mà quan điểm sống lệch lạc thì rất nguy hiểm.
Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   05/02/2017 04:21:01 AM
 •   Đã xem: 666
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”. Những năm sau đó, khẩu hiệu “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.
Nội dung cốt lõi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung cốt lõi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   05/02/2017 04:18:40 AM
 •   Đã xem: 1408
 •   Phản hồi: 0
hủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, làm thành diện mạo nhân cách văn hoá, nhất là văn hoá lãnh đạo. Từ tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (năm 2006), Chỉ thị 03-CT/TW (năm 2011), ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Đây là lần đầu tiên (kể từ năm 1951), Đảng ta đặt vấn đề học tập và làm theo di sản Hồ Chí Minh một cách toàn diện trong cấu trúc tổng thể.
Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   16/01/2017 10:14:48 PM
 •   Đã xem: 992
 •   Phản hồi: 0
Tính nhất quán trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là sự chân thành bình dị, tự nhiên, trong vắt như suối tận nguồn của một tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng; không phải là “nghệ thuật xã giao” được gò theo những nguyên tắc định sẵn, càng không phải là những “xảo thuật xử thế” giả dối để mua chuộc lòng người, mà đó là sự "kết tinh của truyền thống văn hoá hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau của các dân tộc”; hướng con người đến chân, thiện, mỹ.
Tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục

Tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục

 •   16/01/2017 10:12:41 PM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Năm 1945, cùng với thắng lợi chính trị, nhân dân ta đã xóa đi một nền giáo dục đồi bại, xảo trá của thực dân Pháp: Chỉ dạy cho nhân dân sùng bái những kẻ mạnh hơn mình; dạy cho thanh niên yêu một Tổ quốc không phải là Tổ quốc của mình; dạy cho thanh niên khinh rẻ nguồn gốc, dòng giống mình…Đó là một nền giáo dục nguy hiểm hơn cả sự dốt nát.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới ở nước ta hiện nay

 •   16/01/2017 10:04:35 PM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sâc về những vấn đề cơ bản của cach mạng Việt Nam mà nội dung cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ bắt đầu từ con người và cũng trở lại về với con người. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và vì quần chúng, trong đó, phụ nữ là một lực lượng quan trọng. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng là phải giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền. Đây cũng chính là một trong những nội dung cơ bản thể hiện tính nhân văn cao cả trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ trong giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ trong giáo dục

 •   16/01/2017 10:02:43 PM
 •   Đã xem: 504
 •   Phản hồi: 0
Xuyên suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi trút hơi thở cuối cùng là tư tưởng vì con người, nhất là thế hệ trẻ. Với bao trăn trở, Người đã tìm cho nước ta những nét tiến bộ của một nền giáo dục kiểu mới, đó là nền giáo dục Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính nhân đạo, tính dân chủ cao cả.

Các tin khác

Văn bản mới

124/GD&ĐT

V/v tăng cường quản lý công tác CSND giáo dục trẻ trong các trường MN huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 22/03/2019

lượt xem: 203 | lượt tải:55

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thời gian đăng: 12/12/2018

lượt xem: 321 | lượt tải:93

19/2018/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Thời gian đăng: 06/03/2019

lượt xem: 188 | lượt tải:65

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 236 | lượt tải:80
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây